Klacht insturen

In het Klachtenregelement van Omega Kraamzorg lees je op welke wijze je een klacht kunt indienen en hoe vervolgens de afhandeling plaatsvindt. Onderstaand klachtenformulier kun je direct invullen en digitaal versturen. Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Je kunt bij het indienen van je klacht aangeven of je opvolging wil of niet. Onze klachtenfunctionaris kan indien gewenst helpen bij het invullen van het klachtenformulier. Onze klachtenfunctionaris is te bereiken op 035 - 303 71 09

Klachtenformulier

Client
Verloskundige
Huisarts
Anders
Zorginhoudelijke klacht
Klacht over de organisatie
Klacht over de factuur
Klacht over het gedrag of de wijze van communicatie
(Klacht over) ontstane schade
Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden
Nee, ik hoef niet op de hoogte te worden gehouden