Kraamzorg; Kraamzorg Almere;
Liefde voor het kleine leven in je buik

Privacy statement AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Door de invoering van de AVG verandert ook voor ons als organisatie het één en ander. Zo hebben wij ons Privacy Statement aangepast. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met privacy gegevens om te gaan.

 

Privacy Waarborg:

Privacy waarborg geeft de zekerheid dat Omega Kraamzorg B.V. privacywetgeving en zelfregulering serieus neemt, en voldoet aan de extra strenge regels van het Privacy Waarborg conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot het verwerken van zowel intern- als externe persoonsgegevens.

Het Privacy Waarborg mag uitsluitend gevoerd worden door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging BO Geboortezorg. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en zelfregulering.

 

Privacy Statement:

25 Mei 2018

Omega Kraamzorg B.V. biedt kraamzorg aan zorgaanvragers binnen de regio Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Door de aard van onze dienstverlening heeft Omega Kraamzorg B.V. bepaalde gegevens van jou.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk en betrouwbaar is. Daarom zijn wij altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften.

Bij de verwerking en bescherming van jouw gegevens staat jouw belang voorop.

Onze beloften:

 • Omega Kraamzorg B.V. is zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Omega Kraamzorg B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden
 • Wij informeren je over het gebruik van je gegevens
 • Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je over je privacy hebt gemaakt.

In dit privacy statement hebben wij voor jou op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van je gegevens: Alle betreffende medewerkers, intake consulent, planning, HR, Lactatiekunde en directie binnen Omega Kraamzorg B.V. voeren hetzelfde privacy beleid. Jouw gegevens worden verwerkt en beschermd met wie je de overeenkomst hebt afgesloten voor de (kraam)zorg.
 • Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden: 1. Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, planning, beheer en beveiliging 2. Uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het factureren en of declareren 3. Gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van diensten, het voorkomen van fraude 4. Toestemming, zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke informatie te mogen sturen op basis van de gegevens die Omega Kraamzorg B.V. van jou heeft.
 • Hoelang bewaren wij jouw gegevens: Omega Kraamzorg B.V. Bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jou gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
 • Wat doen we met jouw gegevens na afloop van de bewaartermijn: Na afloop van de bewaartermijn worden jouw gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat daarna overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier aan jou gekoppeld kan worden.
 • Verstrekken van gegevens aan door ons ingeschakelde derden en keten partners: Omega kraamzorg BV schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van bepaalde diensten toegang hebben tot jouw gegevens, dan heeft Omega Kraamzorg BV de nodige organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Ook maken wij duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van jouw gegevens.
 • Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten: Omega kraamzorg is wettelijk verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen aan derden te delen. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten, zoals bijvoorbeeld voor het declareren en of factureren. Of aan het delen van gegevens aan bevoegde autoriteiten zoals bijvoorbeeld voor een juridisch onderzoek.
 • Jouw rechten (inzage, correctie, verzet): 1. Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. 2. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. Je kunt hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen. 3. Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door Omega Kraamzorg BV als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Ook kun je hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.
 • Recht op dataportabiliteit: Je hebt recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Omega Kraamzorg BV van je heeft. Zo kun je die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere branche gerichte organisatie van eenzelfde soort dienst. Je kunt ook aan Omega Kraamzorg BV vragen of wij de gegevens direct aan die andere organisatie geven.
 • Klacht indienen bij de toezichthouder: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.

Heb je een vraag? Stel deze gerust

Ja, ik heb een vraag